Повідомлення про ризики

Перед початком торгівлі на фінансових ринках слід мати на увазі, що торгівля валютами, акціями та іншими інвестиційними продуктами має ринково-орієнтований характер і завжди пов'язана зі значним ступенем ризику. В результаті різних фінансових коливань ви можете не тільки значно примножити свій капітал, але й повністю його втратити.

Наші клієнти повинні чітко усвідомлювати всі можливі наслідки таких ризиків, знати специфіку, правила та норми, що регламентують їх використання інвестиційних продуктів, включаючи корпоративні події, які призводять до серйозної модифікації базових активів. Кожному клієнту необхідно завжди пам'ятати про особливі ризики та фактори, що впливають на динаміку зміни валютних курсів та вартості інвестиційних продуктів. До таких ризиків належать зниження ліквідності, різкі зміни (стрибки) цін, висока волатильність та форс-мажорні обставини.

Перед відкриттям реального рахунку у будь-якого брокера, детально вивчіть Клієнтську угоду та Регламент торгових операцій, а також базові принципи та правила роботи на фінансових ринках.

Нагадуємо вам, що лише Ви, а не брокери несете відповідальність за збитки, які виникли в результаті форс-мажорних обставин.